Kajakture Forår og Sommer 2018 for 60++++ og andre godtfolk

Baggrund:

Året 2017 var kendetegnet af dage med masser af vind, generelt ustadigt vejr og aflyste kajakture, derfor er programmet for 2018 planlagt med baggrund i følgende:

 1. Ture vil blive afholdt som 1 eller 2 dages ture i ro vande begrænset til Lolland Falster og omkringliggende farvande, hvor vi kender vind og bølge forhold og relativt nemt kan køre til med kort varsel.

 2. Datoer for kajakture vil blive programlagt (se nedenfor), men endelig destination vil blive valgt med hensyntagen til vejrliget på dagen. For mulige destinationer se nedennævnte pkt. 4.0 og 5.0

 3. Ture vil blive gennemført med hensyntagen til vind og bølgeforhold (kompromis med sikkerhed til søs accepteres ikke), men turene vil blive gennemført selvom der måtte vær regn i luften eller horisonten måtte være en smule grå – dvs. at deltagernes udstyr skal være i orden. Generelt, - 60+++ er blevet meget bedre til at ro i bølger og det skal vi udnytte og blive endnu bedre til.

 4. Endagsture:
  Endagsture vil blive valgt ud fra følgende liste. Ture markeret med (B) vil blive planlagt for mindre øvede medlemmer. Alle øvrige ture kræver at man er vant til/ fortrolig med at ro i bølger svarende til det man oplever ude på Bredningen. Ture markeret med et (T) kan gennemføres i turkajak ellers må det forventes at der stilles krav om roning i havkajak.
 1. Maribo Søndersø og/eller Nørresø (B) (T) – turen vil blive planlagt til at omfatte ca. 16 -20 km.
 2. Vigsø – turen startes fra Guldborg og Vigsø rundes inden turen går tilbage til Guldborg. For dem som synes kan turen Guldborg/ Kajakklubben i Toreby, en tur på 17 km lægges oveni de allerede roede 17- 20 km. Se vedhæftede kort ref: Guldborg – Vigsø.
 3. Frejlev Krigshavn til Holten Strand en tur på 25 – 28 km. Kajakkerne køres til Frejlev og herfra går turen langs Lollands Østkyst til Holten Strand (eller Stor Skånen på dage med kraftige vinde). På denne tur ros der i det gamle istids landskab (mange store sten) skabt af de 4 eller 5 isbræ fremstød, der har skabt Guldborgsund. De 2 meget dybe bugter langs turen vil blive besøgt og ved Lollands sydøstligste pynt vil der være store chancer for at se gråsæler. Turen vil blive planlagt således at dem der måtte ønske det, kan lægge turen Kajakklubben/Frejlev Krigshavn/Kajakklubben (17km) oveni de allerede roede km (B) (T). Se kort Frejlev – Holten Strand.
 4. Falsters Østkyst. Kajakkerne køres til Hesnæs Havn og der ros langs kysten mod nord langs den smukke Korselise Skov. Afhængig af vind og vejrforhold ros der tilbage til Hesnæs eller turen kan afsluttes i Stubbekøbing. Turen vil blive på ca. 16 - 20 km, se kort; Hesnæs til Pynt.
 5. Lollands Sydkyst. Kajakkerne køres til Errindlev Havn og der ros langs kysten mod vest via Høvænge til Hyllekrog. Herfra satses der på at vi kan ro direkte tilbage til Errindlev Havn via Vitten – Vitten er en samling holme/sten beliggende syd for Errindlev, hvor der skulle være en koloni bestående af mere end 200 sæler. Turen vil blive på ca. 20 km – se kortet; Nysted – Errindlev Havn – Hyldekrog - Nysted
 6. Rødsand. Kajakkerne køres til Marinaen i Gedser hvorfra der ros ud til bøjerne som markerer sælreservatet. Turen tilbage til Gedser vil blive søgt gennemført ved roning langs med sydsiden af Rødsand dvs. i bølger hvis vejret måtte tillade det. Turen vil blive på ca 14 km – se kortet Rødsand.
 7. Sakskøbing til Bandholm. Turen vil starte og slutte ved Sakskøbing Ro- og Kajakklub og vil have en længde på ca. 22 km. Denne gang vil vi bruge lidt tid på at komme tæt på dyrene i Knuthenborg Safari Park – det er jo ikke hverdag, at man kan spotte kameler, zebra, gnu og elan antiloper direkte fra kajak cockpittet. Se kortet Sakskøbing - Bandholm

  5. Todages Ture:

  a. Lollands Sydkyst. Ovennævnte tur 4.0 e) udvides med at turen starter og slutter ved Nysted Ro- og Kajakklub – overnatning formentligt ved Errindlev. Herved bliver turen udvidet til 46 km – se vedhæftede kort Nysted – Errindlev – Hyldekrog - Nysted
  b. Det Lollandske Øhav dvs. Fejø, Femø og Askø m.fl. For turbeskrivelse se vedhæftede Pdf file afsnit 5
  c. Det Sydsjællandske Øhav dvs. Bogø, Tarø og Langø m.fl. For turbeskrivelse se vedhæftede Pdf file afsnit 4
  b. Nakskov Fjord med overnatning på Enehøje. Info følger!

Generelt for 2 dages turene vil der blive roet i størrelsesordenen af i alt 40 – 50 km.

 1. Bølgebaske Ture:

På dage med gode bølger ved Gedser, Nysted eller Bøtø vil der blive kaldt til bølgebaske ture. Det vil sige at vi besøger områder hvor bølgehøjden overstiger det vi normalt ser ude på Bredningen, og hvor vindretningen vil skubbe os tilbage på kysten hvorfra vi starter. Turene vil blive gennemført når vand temperaturen tillader gentagne vand gange.

 1. Datoer/Uger hvori turene gennemføres:

Nedennævnte tur dage er gældende for tiden frem til sommerferien 2018. Efter sommer ferien vil nye ture blive planlagt såfremt der vil være behov herfor. Nedennævnte datoer er baseret på at foråret ligger lige om hjørnet.

a. Endagsture:

     Endagsture vil blive afholdt på torsdage i ugerne 16, 18, 22 & 26 med afgang fra kajak klubben 09:00 - 09:15 dvs. på datoerne 19/4, 3/5, 29/5 & 28/6.

b. Todagesture:

Todagesture vil blive afholdt på onsdag/torsdage eller torsdag/fredage i ugerne 20 & 24 – endelige ugedage vil blive bestemt kort før afgang med hensyntagen til vindforholdene.

Overnatning vil blive telt eller shelters - afhængig af sted og lokale forhold.

 1. Transport:

For turenes gennemførelse vil det blive nødvendigt at 2 eller flere melder sig til at trække kajak traileren, ligesom der vil være behov for biler til person transport – herom senere.

Betaling vil blive indkrævet til dem som stiller biler til rådighed – prisen per tur deltager vil være i størrelses ordenen kr 20/- per tur.

 1. Tilmelding :
 1. Er du interesseret i at deltage på endagsturene – send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med info. om navn og telefon nummer. Kommunikation vil herefter ske via sms eller mail.

 2. Er du interesseret i at deltage på todagesturene – send en mail som beskrevet ovenfor.

 3. Er du interesseret i at deltage på bølgebaske turene – send en mail som beskrevet ovenfor

Får vi din generelle tilmeldelse jvf. 9.0 a) & b), forventes det at du er 80 – 90% sikker på at deltage på en eller flere af turene.

Turene vil blive gennemført såfremt 4 eller flere friske kajak folk foretager endelig tilmelding

                                                         -------O-------O--------O---------

Med venlig hilsen turudvalget v) Kurt, Bjarne, Per, Torben, Finn, Anders og Niels Ole

Ingen konkurrence, ingen præstationer men sikkerhed til søs.

Link til 2018 Kajakture 60+++ og 10 Sjællandske kajakområder