Klubbens trailer må alene bruges til klubture. 

Klubmedlemmer har mulighed for at låne kajaktraileren til klubaktiviteter, kravet er, at aktiviteten er annonceret og åbne for klubbens øvrige medlemmer. 

Bestyrelsen kan dispensere fra dette, hvis der er tale om lån af trailer til særlige arrangementer som fx kurser, løb, træf eller lignende. 

Åbne og annoncerede klubaktiviteter har altid første prioritet – dernæst alle andre aktiviter. 

Trailer skal reserveres på hjemmesiden https://www.guldborgsundkajakklub.dk/site/index.php/ture-for-guldborgsund-kajak-og-havkajak-klub/ansog-om-at-lane-kajaktraileren 


Gode råd når du sætter kajakker på traileren 

Tjek altid om kajakkerne er bundet forsvarligt så de ikke rykker sig under transporten 

Tjek altid bindingerne når du holde pause – de kunne have rykket sig under transporten 

Tjek altid om kajakker støder sammen 

Spænd aldrig en kajak så fast, at du knuser karmkanter, bund eller ror/køl 

Tjek lys og bremser på traileren inden du kører 

Tjek at støttehjulet er oppe og spændt forsvarligt fast, inden du kører med traileren 

Tjek altid at ledningen til bremser og lys sidder forsvarligt og ikke kan nå asfalt/grusvej når du kører 

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 1. august 2017