Generelt gælder det, at klubkajakker er til rådighed for klubbens medlemmer, når der roes fra klubben, på klubaftener, når der arrangeres fælles ture og når der deltages i løb/stævner. Reservation af kajakker i forbindelse med fællesture arrangeret af klubben, løb og stævner kan tidligst bookes 14 dage før aktiviteten.

Instruktion og ture arrangeret af klubben har altid 1. prioritet i forhold til medlemmers almindelige brug af klubkajakker. 

Sådan gør du når du ønsker at låne en klubkajak: 

Der kan ikke i forvejen reserveres kajakker til klubaftener eller til almindelige klubture.

Når du møder op i kajakklubben finder du den klubkajak som du ønsker at ro i, kajakken trækkes ud og lægges på stativerne foran portene (kajakken er nu reserveret), efterfølgende går du til computeren og skriver dig og kajakken ud i roseddel. 

Lån af klubkajak til private ture. 

Ved ønske om at låne en kajak og udstyr til private ture over flere dage, så skal det aftales med bestyrelse, det vil være tidspunktet og formålet som afgør hvilken kajak og udstyr der vil kunne lånes. Klubkajakker vil max. kunne lånes for en uge af gangen. (der kan evt. laves særaftaler) Klubkajakker udlånes kun til brug for klubmedlemmer og der kan max. lånes en båd pr. medlem.

Reservation af kajakker kan tidligst bookes 14 dage før aktiviteten. 

Gæsters anvendelse af klubkajakker. 

Gæster må, med mindre andet er aftalt, kun anvende klubkajakker med udgangspunkt fra Guldborgsund Kajakklub. 

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 1. august 2017